PODZIAŁ TERYTORIALNY, SYSTEM ZADAŃ I REPUTACJI FRAKCYJNEJ

POLSKA FRAKCJA W ELITE DANGEROUS

PODZIAŁ TERYTORIALNY, SYSTEM ZADAŃ I REPUTACJI FRAKCYJNEJ

Wolność wyboru i brak przymusu Skrzydlata Husaria kontroluje jedno z największych terytoriów w całej zamieszkałej przestrzeni. Pod naszą jurysdykcją znajduje się kilkadziesiąt systemów gwiezdnych, a rozwój terytorialny jest głównym trzonem działalności frakcji. Poszerzanie naszej strefy wpływów jest planowane przez Rotmistrzów. Terytorium TWH podzielone jest z kolei na Marchie, którymi zarządzają Margrabiowie.

W naszej frakcji funkcjonuje specjalny wewnętrzny system reputacji, który połączony jest z autorską aplikacją webową BiGoS Manager i zautomatyzowanym systemem zadań. Zadania te są kreowane przez Rotmistrzów, Margrabiów oraz Dowództwo frakcji, a ich celem jest kontrolowanie ekspansji terytorialnej, przejmowanie władzy w kolejnych systemach oraz utrzymywanie porządku i określonego poziomu wpływów politycznych Skrzydlatej Husarii w Marchiach. Wszyscy członkowie TWH mają możliwość zaangażować się w te działania i aktywnie wspierać frakcję przez wykonywanie wspomnianych zadań.

Ich wykonywanie powoduje zdobywanie kolejnych poziomów reputacji, co z kolei przekłada się na określone przywileje i bonusy, jak np. głosowanie w ważnych dla frakcji decyzjach, możliwość wygrywania unikatowych nagród w konkursach czy losowaniach drobnych upominków w postaci malowań na statki, gier itp.

Wolność wyboru i brak przymusu Wszystko to odbywa się przy pomocy autorskiego pluginu do aplikacji EDMC, zwanego Wtyczką, która automatycznie pobiera określone informacje z logów gry, zalicza zadania i śledzi ich postęp oraz daje dostęp do prywatnego husarskiego profilu (konta), gdzie znajdują się informacje o naszym pilocie, wyszukiwarka najbliższych lokacji w grze (np. RES, IFC itp.).

System ten ma za zadanie nagradzać pilotów działających dla husarskiej sprawy, jednocześnie nie karząc tych, którzy chcą być członkami frakcji, ale z jakiegoś powodu nie angażują się w jej działania. Doskonale współgra to ze wspomnianą wcześniej zasadą wolności wyboru: nikogo nie zmuszamy do grania czy działań dla naszej grupy, ale piloci biorący aktywny udział w życiu i działaniach naszej społeczności są za to nagradzani.

Prezentacja BiGoS Managera i Wtyczki